Jack Lord and Art

ALOHA KE AKUA

The following is a limited print by Jack Lord.
Numbered: 50??

Aloha Ke Akua

?